Idén om vad vi är. En varumärkesplattorm.

Var står vi idag, och vart vill vi i framtiden? I Halmstad har vi mycket att vara stolta över. En stark historisk identitet, tradition av entreprenörskap och innovation, rikt kulturliv, ett geografiskt läge med möjligheter, ett växande lärosäte och spännande stadsliv. Och här finns, som så många vet, Sveriges bästa sommar.

Men nu vill – och behöver vi – göra en förflyttning. Från den något ensidiga bilden av Halmstad där sommar och strandliv dominerar, till att ge Halmstad positionen:
"Regionhuvudstaden i Halland – med den kustnära livsstilen”. Vi vill nå ett önskat läge där Halmstad är känd som en mångsidig plats med rikt utbud och goda livsmöjligheter året om. Vi vill såklart behålla allt det fantastiska vi redan är kända för, men också addera nya värden. Hänger du med oss på resan?

Bilden visar en rörlig grafik om positionsförflyttningen mot regionhuvudstaden i Halland med den kustnära livsstilen.
Bilden visar en rörlig grafik om positionsförflyttningen mot regionhuvudstaden i Halland med den kustnära livsstilen.

En ny position för Halmstad

Platsvarumärkesarbete handlar om att positionera sig i människors medvetande. För att lyckas måste vi ständigt bevisa att våra kvaliteter som regionhuvudstad med kustnära livsstil, gör Halmstad till platsen där du kan få ut mer av livet. Men det kräver ett långsiktigt, konsekvent och gemensamt arbete – att vi styr vår kommunikation i rätt riktning. Och det är här du kan göra skillnad.

I platsvarumärket (och i vårt positioneringsarbete) vill vi lyfta fram ett antal grundläggande kvaliteter som beskriver Halmstad. Dessa styrkor bidrar med innehåll och en trovärdighet till alla budskap vi kommunicerar. Halmstads unika kvaliteter är:

Halländsk växtkraft

Halländsk växtkraft är berättelsen om halmstadbornas drivkrafter och initiativ. Halmstads strategiska läge gör oss till ett viktigt nav i regionen, här utvecklas människor och idéer växer. Halmstad är platsen som fokuserar på ny kunskap genom forskning, innovation och entreprenörskap.

Halmstads unika atmosfär

Vi har regionhuvudstadens styrka, med en unik och attraktiv atmosfär, året om. Den är unik tack vare vår historiska stadsmiljö vid havet, där du kan uppleva vågskvalp, öppna vidder och vildmark på samma dag. Atmosfären känns i mötet mellan människor. Halmstadbor som hittat sina egna vägar i livet, som tillsammans skapar allt från kulturliv, till stadspuls, ny kunskap och innovationskraft.

En kustnära livsstil

Här präglas hela vardagen av närheten till kust och vatten. Här upplever du en känsla av livskraft och livskvalitet. Oavsett var du befinner dig i livet kan du hitta en plats i Halmstad för utveckling, familjeliv, karriär eller avkoppling.

Vill du berätta om Halmstad? Här finns färdiga texter för dig.