Kontakta oss

Tillsammans formar vi en plats att vara stolta över - Vi är många som bygger platsen Halmstad. Som möjliggörare för webbplatsen och motor i varumärkesarbetet jobbar vi på Halmstads kommun tätt tillsammans med vårt destinationsbolag Destination Halmstad. Vi vill göra det enkelt för dig att använda innehållet på webben när du vill berätta om Halmstad.

Vill du presentera en idé eller har andra funderingar kring platsvarumärket? Välkommen att kontakta någon av oss i platsvarumärkes teamet med ett mail till delahalmstad@halmstad.se

Siluettbilder på två personer

Det nuvarande platsvarumärkesteamet

  • David Johansson (Art Director, Halmstads kommun)
  • Malin Backe (Projektledare Marknad, Destination Halmstad AB)
  • Karin Nyroos (Kommunikationsstrateg, Halmstads kommun)
  • Marcus Andreasson (Marknadschef, Destination Halmstad AB)

Men tro inte att det bara är dessa fyra personer som har tagit fram platsvarumärket, oh nej! Det är ett samarbete med långt många fler från bland annat näringslivet, högskolan, olika föreningar, kommunen och kommunala bolag.

Ikoner som knyts ihop av en linje