Vad är platsvarumärket Halmstad?

En djup insikt om vår plats. Vem äger platsvarumärket? Det enkla svaret är – alla! Det är också det som kan ge platsvarumärket sådan kraft. En plats är en möjlighet för många människor att bygga något fantastiskt tillsammans. På samma sätt är bilden av Halmstad något vi formar gemensamt.

Vår gemensamma bild av Halmstad

Platsvarumärket är idén om vad som gör oss unika och attraktiva jämfört med andra platser, och vilken betydelse det har för människor. Ju starkare platsvarumärke, desto fler lockas att upptäcka Halmstad. Fler besökare, fler halmstadbor, fler som driver företag. Och mycket mer.

Halmstad är summan av alla tankar, uppfattningar, egenskaper och känslor som förknippas med vår plats idag. Alla vi som bor och verkar här har samma möjlighet – att utveckla platsen och förmedla en attraktiv bild av den.

Vi hoppas att denna guide till platsvarumärket ska inspirera dig att hitta nya sätt att kommunicera bilden av Halmstad. I guiden har vi uttryckt vad vi vill att platsen Halmstad ska stå för. Du får verktygen att bygga med, men det viktgaste bidrar du själv med. Dina känslor för platsen, dina budskap och dina bilder av Halmstad som du vill förmedla vidare till andra. Varje berättelse räknas och just din insats är viktig. Så låt oss börja – tillsammans skapar vi Halmstad.

Att skilja oss från mängden

Varför är det så viktigt att vara unik? Det är många platser som tävlar om framtidens invånare, besökare, studenter och företag. En stark attraktionskraft skapar ett verkligt värde för platsen – och en lång kedja av fördelar. Alla platser gör vad de kan för att synas och sticka ut. Så hur hittar vi Halmstads egen röst?

Vi har en stark kommunikativ grund i denna platsvarumärkesguide. Men det allra viktigaste är att vår kommunikation utgår från verkligheten. Och att vi inspirerar många att bidra. Vi kan inte låtsas vara något vi inte är, utan måste ta avstamp i det som finns på riktigt. Då kommer Halmstad att upplevas som äkta och som en plats som lever upp till förväntningarna.