Att använda platsvarumärket

Hur och när får jag som aktör, företagare, förening... använda bilder, logotyp och texter för platsvarumärket? Det går vi igenom nedan sektion för sektion, häng med!

Hur får jag använda platsvarumärket?

Det kan kännas svårt att veta hur man får tillämpa platsvarumärket med alla bilder, texter och annat. Men vi ska försöka göra det så lätt som möjligt för dig. Det korta och enkla svaret är att - använd gärna platsvarumärket när syftet är att marknadsföra platsen Halmstad på ett positivt sätt.
Ja, i sammanhang när platsen Halmstad är en betydelsefull del i ditt erbjudande eller budskap.

När har platsen stor betydelse?

Det kanske inte är superenkelt att avgöra när platsen har stor betydelse. Men med ett par exempel nedan där vi förklarar så tror vi det är enklare att förstå.

Ja, här är det toppen att använda platsvarumärket:

Exempel 1: Vilshärads gårdsbutik, Mostorpsgård, HighFive och Högskolan i Halmstad gör tillsammans ett projekt för att lyfta hur vi arbetar innovativt med lokalproducerad mat och råvaror för att stärka och bibehålla produktionen i Halmstad. Ett perfekt läge att tillämpa platsvarumärket! De använder sig av platsvarumärket som en gemensam flagg med logotyp och texter. Egna bilder har tagits för att skildra verksamheten och personerna bakom, men vi använder oss av rubrik-texten: "Drömmar för andra. Vardag i Halmstad." På detta viset kan vi knyta och stärka bilden av Halmstad som har en stor del i deras arbete.
(Exempel ovan är bara ett fiktivt case)

Exempel 2: HMS Networks ska anställa en ny "Product Engineer" till sitt Halmstad kontor och skulle i platsannonsen behöva beskriva och visa lite av hur det är att bo och jobba i Halmstad. Rekryteraren på HMS går in på delahalmstad.se och laddar ner en överblicksbild av Halmstad samt tar ett par textsnuttar på engelska, som beskriver Halmstads kulturliv och hur staden växer. Rubriken "Halmstad. New opportunities" kändes perfekt som ett avslut på annonsen.
(Exempel ovan är bara ett fiktivt case)

Nej, här är det inte okej att använda platsvarumärket:

När syftet endast är att marknadsföra ett företag, förening, en produkt eller tjänst. Där platsen inte har någon betydelse för det som erbjuds.

(Exempel för detta kommer att adderas inom kort)

Övergripande regler oavsett material

Du får inte använda materialet på denna sidan (t.ex. logotyp, bilder, grafik...) med syfte att sprida politiska eller religiösa budskap. Det får inte heller användas av verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger eller annan brottslig verksamhet. Det är inte heller okej att ladda ner och sälja som tavlor, affischer, posters eller liknande. Du får inte använda materialet för att primärt marknadsföra ditt egna varumärke utan det ska användas när platsen Halmstad är betydelsefull och en viktig del i ditt erbjudande eller budskap.

Logotyp

Vi vill verkligen uppmuntra dig att använda platsvarumärkeslogotypen. Ju mer den syns, desto starkare blir den! Logotypen symboliserar platsen Halmstad men är inte en egen avsändare eller organisation. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som är avsändare för din kommunikation.

Användning när det bara är du

Tack! Om du som ensam aktör vill använda platsvarumärkeslogotypen så är det din grafiska profil som ska stå i huvudfokus. Men du får självklart använda texter, grafik och bilder när platsen är i fokus. Men kom ihåg att det behöver synas att det är du som i huvudsak är avsändare.

Gemensam användning när ni är flera aktörer

Gratulerar! Är ni flera aktörer som tillsammans vill använda platsvarumärkets logotyp har ni förstått värdet i att bygga platsen Halmstad gemensamt, i partnerskap, som var och en tjänar på. Med platsen i fokus för ert projekt kan ni använda platsvarumärkets grafiska profil fullt ut. Bilder, färger, typsnitt, texter, grafik står er fritt att använda. Syftet är ju att stärka Halmstads attraktionskraft och locka hit er gemensamma målgrupp, därför står platsvarumärkeslogotypen i fokus. Ni är flera avsändare och har samsyn i att era egna varumärken har en underordnad betydelse och synlighet i projektet.

Du hittar utförligare regler för hur du får använda logotypen här

Bilder

Vett och sunt förnuft gäller alltid vid användning av bilder från bildbanken. Bilderna är fria att ladda ner och använda för att stärka vår gemensamma bild av platsen Halmstad.

Ange fotograf vid användning

När du använder en bild är det viktigt att du anger vem det är som har tagit bilden. Du ser vid nedladdning samt i filnamnet vem det är som har tagit bilden.

För mer information och nedladdning klicka här

Texter

När vi berättar något om Halmstad vill vi väcka känslor. En text kan vara det första intrycket du får av platsen. Med gemensamt användande kan vi behålla vår tonalitet, skapa igenkänning och stärka känslan du får på plats i Halmstad. Vi uttrycker oss med charm men också med självförtroende, därför att halmstadbor känns igen genom att följa sitt hjärta och våga gå sin egen väg.

Använd texter och rubriker när du vill berätta om platsen Halmstad. Du kan använda en hel text, bara ett litet utdrag eller en rubrik. Stärk våra gemensamma bild av Halmstad i platsannonser, event, företagspresentationer, kampanjer m.m.

Läs mer om våra gemensamma texter här

Färger

Platsvarumärkets färger är starka och härliga, vi utgår från en bred palett som du kan använda när du skapar till exempel annonskampanjer, banners eller andra produktioner. Färgerna fungerar utmärkt att användas tillsammans, men du kan givetvis också välja en enstaka färg om det passar bättre i sammanhanget.

Du hittar mer information och tips för att skapa tillgängligt material här

Grafik

Att använda grafik, illustrationer och vår "följ-med linje" skapar tillsammans med färg, texter och bilder en större helhet. Grafiken ska inte ses som en avsändare utan du är fortfarande avsändare av din egen kommunikation, men du får gärna ta hjälp av den grafik som finns här på sidan. Grafiken ska användas i positiva sammanhang och som via gemensamt användade stärker bilden av Halmstad.

Klicka här för att se och ladda ner all grafik

Typografi

Vi använder oss av typsnitten Briston och TT Commons. Detta är licensierade typsnitt som tyvärr inte går att ladda ner här på sidan. Om du vill skapa eget material med Briston och TT Commons så går det att köpa en licens på valfri portal för teckensnitt. Hör av dig till oss om du är osäker eller behöver vägledning.

Läs mer om vår typografi här

Bakgrundsbilder

Det är fritt fram att använda våra bakgrundsbilder som skärmbakgrund på datorn eller till teams-mötet. Hjälp till att dela vårt fantastiska Halmstad.

Du hittar bakgrundsbilderna här

Är du osäker eller har frågor om användande?