Inspireras av andra

Här hittar du exempel och initiativ på hur andra har använt platsvarumärket i sin kommunikation men även i gemensamma projekt för att stärka platsen Halmstad.

Exempel och olika initiativ

Roll-ups och affischer från Kultur på slottet

Kultur på slottet är ett gemensamt initiativ mellan föreningslivet och Halmstads kommun. Föreningarna Hemslöjden, Gamla Halmstad och Halmstads idrottsmuseum samlas under platsvarumärket för att öppna upp och bjuda in till Halmstads kulturarv på slottet i Halmstad. Ett perfekt exempel där alla kan samlas under samma varumärkesflagg och stärka vår plats!

En bild som visar profilprodukter med platsvarumärkeslogotyp

Profilprodukter som delades ut under Scandinavian Mixed 2022

Alla hjärtans Halmstad och be a local valentine som koncept för alla hjärtans dag 2022.

Inför och under Alla hjärtans dag 2022 gick flera aktörer ihop för att lyfta Alla hjärtans Halmstad och Be a local Valentine som en gemensam aktivitet. Alla samlades under platsvarumärket som fick vara det gemensamma ansiktet utåt. Det användes i annonser, affischer, printades på giveaways i form av goda kakor.

En tumnagel till filmen om Företagsplatsen Halmstad.

En film om företagsplatsen Halmstad där aktörer får berätta om hur det är att driva företag i Halmstad.

En grafik som visar platsvarumärkets text, färger och grafik i stories format.

Ett exempel på hur en kommande sociala medier kampanj där Destination Halmstad lyfter naturlivet i Halmstad med hjälp av färger, typografi och grafik kan komma att se ut.

Ikoner som knyts ihop av en linje