Logotyp

Halmstad utvecklas tack vare människor som följer sina hjärtan och vill upptäcka mer av livet. Vår logotyp symboliserar just detta. En asymmetrisk hjärtform hämtar kraft ur vår identitet och pekar framåt, mot en spännande framtid och platsen Halmstad.

Halmstad platsvarumärkes primära logotyp

Huvudlogotyp (vit)

Halmstad platsvarumärkeslogotyp i svart, en sekundär variant.

Sekundärlogotyp (svart)

Huvudlogotyp och sekundärlogotyp

Ovan ser du vår huvudlogotyp och sekundärlogotyp. Logotypen fungerar som ett blickfång för vår samlade kommunikation, själva symbolen för alla de värden vi vill bygga in i platsvarumärket. Därför vill vi verkligen uppmuntra dig att använda den. Ju mer den syns, desto starkare blir den! Men, såklart bara om vi använder den på rätt sätt. Välj den vita huvudlogotypen i så hög utsträckning som möjligt, och den svarta sekundärlogotypen när bakgrunden kräver det.

Frizon för logotypen

Frizon

Platsvarumärkets logotyp har en tydlig koppling till Halmstads identitet med sina tre hjärtan. Men den visar också att vi är en plats som utvecklas och rör sig framåt. Logotypen sätter HALMSTAD i skyltfönstret och anger att det är just en plats att räkna med, för besökare men också för inflyttare, företagare och studenter. Vi använder H:et i Halmstad som riktlinje för frizon, för att vara säkra på att logotypen alltid får den plats den förtjänar.

Stående logotyp på svart bakgrund

Stående användning

I undantagsfall kan vi behöva använda logotypen stående. Då låter vi alltid hjärtat peka uppåt, likt ovan exempel.

Gör inte såhär

Vår logotyp ska endast användas i vitt, eller sekundärt i svart. Låt inte logotypen få outlines, skuggor, fyllningar eller liknande. Här kan du se några exempel på hur logotypen används felaktigt. Den sammantagna effekten av felaktig logotypanvändning är att platsvarumärket på sikt kommer att upplevas splittrat och tappa kraft.

Exempel på hur du inte ska använda logotypen

Har du en idé om var platsvarumärket bör synas?