Bilder

Människor i vardagslivet. I Halmstads unika miljöer. Platsvarumärkets fotomanér är inspirerat av street photography, en fotostil med mycket närvaro, spontanitet och äkthet. Ladda gärna ner och använd dessa bilder när du pratar om din plats Halmstad.

Blandade bilder på glada personer från sommarfotografering i Halmstad

Färger som knyter samman

Vårt bildmanér fokuserar på människor, men vi behöver givetvis också avbilda miljöer. Olika typer av bilder knyts samman av känslan i färger och kontrast. Vi strävar efter mättnad i färger och svartpunkt* med hög svärta i våra bilder. Om du behöver guidning för hur du tar fram egna bilder, så är du välkommen att kontakta oss!

*Ett fotografis svartpunkt är den punkt i fotot där det är som absolut mörkast.

Bildbanken

I bildbanken hittar du olika bilder på människor och miljöer i Halmstad. Använd gärna dessa i din egen kommunikation kring platsen Halmstad!

Regler för användning

Innan du laddar ner och börjar använda bilderna är det viktigt att du läser reglerna. Dessa hittar du längre ner på sidan eller genom att följa länken som finns intill varje bild.

Tänk på detta när du använder bilder

Vett och sunt förnuft gäller alltid vid användning av bilder från bildbanken. Bilderna är fria att ladda ner och använda för att stärka vår gemensamma bild av platsen Halmstad.

Regler

Du får inte använda bilder eller filmer med syfte att sprida politiska eller religiösa budskap. Bilderna får inte heller användas av verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger eller annan brottslig verksamhet. Det är inte heller okej att ladda ner och sälja motiven som tavlor, affischer, posters eller liknande. Du får inte använda bilderna för att primärt marknadsföra ditt egna varumärke utan bilderna ska användas när det är platsen Halmstad som är i fokus.

Ange fotograf vid användning

När du använder en bild är det viktigt att du anger vem det är som har tagit bilden. Du ser vid nedladdning samt i filnamnet vem det är som har tagit bilden.

Har du bra bilder som du vill dela med dig av?