Typografi

Briston är ett typsnitt med variation, värme och en dynamik som avspeglar Halmstads atmosfär. Det bär på egen hand en stor del av vår visuella identitet. Tillsammans med typsnittet TT Commons får vi en lättarbetad, varierad och effektiv typografi.

Användning

Vi är många, från olika organisationer, som kommunicerar kring platsvarumärket. En del kanske inte kan använda platsvarumärkets typografi med tanke på till exempel en egen grafisk identitet. Men om du har möjlighet att använda vår typografi, tänk då på att Briston används för rubriker och TT Commons för brödtexter.

En bild som visar en överblick av typsnitten Briston och TT Commons

En överblick av Briston och TT Commons olika bokstäver och siffror.

En bild som visar exempel på Briston och TT Commons

Ett exempel för hur vi använder Briston i korta rubriker och TT Commons för resterande text.

Ersättningstypsnitt

I de fall där vi inte har möjlighet att använda Briston eller TT Commons av någon anledning så har vi valt ersättningstypsnitt. Briston ersätter vi med mer traditionella Georgia Bold. Och istället för TT Commons använder vi Callibri.

Extra schwung i våra rubriker

Briston har en alternativ schwung för varje bokstav. Dessa kan användas för att skapa dynamik i rubriker. Se dock till att inte använda mer än 2-3 alternativskärningar per mening, för att undvika överanvändning.

Alternativ bokstäver med extra schwungar på några av bokstäverna

Ett exempel på hur teckenvarianterna för Briston skapar lite extra schwungar och kraft i de enskilda bokstäverna "H, T och K"