Färger

Våra nio grundfärger och två komplementfärger är utvalda för att samspela dynamiskt och att ge en känsla för platsen. Starka men ändå naturliga, dovare toner som väcker associationer. Till kust, fält, skog, stad. Allt det som gör Halmstad speciellt.

Platsvarumärkets färger
Komplementfärger för platsvarumärket

Användning

Platsvarumärkets färger är en palett som du kan använda när du skapar till exempel
annonskampanjer, banners eller andra produktioner. Färgerna fungerar utmärkt att användas tillsammans, men du kan givetvis också välja en enstaka färg om det passar bättre i sammanhanget.

Text och färg - tillgänglighet

Vill vi använda våra färger som färgplattor under text är det bra att tänka på kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg. Tillgänglighetsaspekten är viktig för att kommunikationen ska kunna uppfattas på ett tydligt sätt av så många som möjligt. Enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska offentliga aktörer uppnå minst nivå AA på den tregradiga skalan som anges i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Här ser du vilka färger på text och bakgrund som håller tillräcklig kontrast enligt WCAG.

Överblick som visar om det är okej med vit eller svart text på olika färgplattor.